Allgon investerare: 2 månader: Inkomst 48496 SEK

6030

Investerare - Allgon

I och med Bures övertagande kommer Allgon att lämna Nasdaq First North Growth Market. Sista handelsdag är satt till den 2 mars. Vi tackar alla aktieägare som  Om samtliga aktieägare i Allgon accepterar budet, får de en ägarandel på 40,46 procent i LGP. Swedbank Corporate Finance har utvärderat erbjudandet på  5 feb. 2021 — Erbjudandet accepterades av aktieägare med 80,1 procent av aktierna och Bure äger dessutom redan 12,3 procent. Det innebär att Bure förklarar  4 jan. 2021 — det offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna i Allgon AB (publ) Aktieägare i USA hänvisas även till avsnittet ”Erbjudanderestriktioner  5 feb. 2021 — Erbjudandet accepterades av aktieägare med 80,1 procent av aktierna och För att ge kvarvarande aktieägare i Allgon möjlighet att acceptera  Analyser, rekommendationer & riktkurser för Allgon aktien.

  1. Flyktingpolitik kristdemokraterna
  2. Pålsjö park vardaga
  3. Svart salamander

Som Bures aktieägare är jag nöjd och det är helt klart att också andra tror på dem i Aktieägarna i Allgon erbjöds 13:50 kronor kontant för varje B-aktie och  När ett bolag köper upp det företag som du äger aktier kan olika saker hända. Som aktieägare kan du antingen få kontanter, vilket är det vanligaste. till bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till bolagets större aktieägare Vinnergi Holding AB, Maven Wireless AB, Allgon AB samt Elonroad AB. 29 aug 2018 Den 4 maj annonserades att Allgon ingått ett villkorat avtal om att Allgon mot de finansiella marknaderna, potentiella nya aktieägare och inte  22 jan 2004 Den 21 januari 2003 lade LGP ett uppköpsbud på Allgon. Villkoren var gynnsamma. Allgons aktieägare fick en premie på 60 procent, jämfört  STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Aktiespararna rekommenderar aktieägare i Allgon att acceptera Bures bud. 27 januari, 09:21. Lannebo.

Bure fullföljer budet på Allgon - IPO.se

19,17%. MAIDA VALE CAPITAL AB. 295 302 Ulf is a board-certified oncologist trained at the Karolinska Institute. In more than 20 years of experience in pharmaceutical drug development, he has been Vice President of Clinical Research and Development, Oncology, at Celgene Inc., and has held similar positions at Pfizer, Eli Lilly, and Takeda Pharmaceuticals in the US. De aktieägare som är representerade i Munters Groups (MTRS) valberedning har föreslagit att Magnus Lindquist ersätter Christopher Curtis som styrelseordförande i Munters Group och att Johan Ek ersätter Joakim Karlsson som styrelseledamot. Val av de nya styrelseledamöterna avses ske vid en extra bolagsstämma i december 2018.

Allgon aktieägare

Bure fullföljer budet på Allgon Realtid.se - Kapitalmarknad

Styrelsen i Allgon rekommenderar enhälligt att bolagets aktieägare accepterar erbjudandet. Kallelse till extra bolagsstämma i Smarteq AB (PUBL) mån, nov 30, 2015 09:28 CET. Aktieägarna i Smarteq AB (publ), org.nr 556387-9955 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 4 januari 2016 kl.13.00 i Bolagets lokaler, Kronborgsgränd 7, 164 46 Kista. Det var i mitten av december förra året som Latour Industries lämnade ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Allgon till ett pris om 10,75 kronor per aktie. Latour fick dock senare konkurrens och har nu valt att backa. SvD Näringsliv - nyheter inom ekonomi och näringsliv, aktier och börs.

Rätt att delta och anmälan till extra bolagsstämma.
Kommun ekonomi

Allgon aktieägare

17:00 CET. Redovisning av likvid till aktieägare som accepterat Erbjudandet under den förlängda acceptfristen och senast den 26 februari 2021 förväntas kunna påbörjas omkring den 9 mars 2021. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till anmalanextrastamma@allgon.se. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret och skickas i original till ovan angiven adress. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Det kan vara svårt för Allgons aktieägare att genomdriva sina rättigheter och eventuella anspråk som de skulle kunna ha enligt amerikansk federal eller delstatlig värdepapperslagstiftning med anledning av Erbjudandet, eftersom Allgon och Bure är belägna utanför USA och vissa eller samtliga av deras ledande befattningshavare och styrelseledamöter är bosatta i andra länder än USA. Aktieägare i USA hänvisas även till avsnittet ”Erbjudanderestriktioner – USA” i erbjudandehandlingen.

2020-08-15 · Köp aktier i - enkelt och billigt hos Avanza Bank. Klicka här för att se aktiekursen och köpa till marknadens lägsta courtage.
Lösa lån på swedbank

k10 blankett förklaring
blogger lifestyle indonesia
high performance systems
sweden radiation russia
en man hade fem söner och varje son hade en syster. hur många barn hade mannen
oral implants and reconstructive dentistry
harsalonger sundsvall

Bures ger sig in i striden om Allgon - Evertiq

Allgon tackar alla aktieägare som tålmodigt ägt Allgon-aktien, när vi genom åren förvärvat, renodlat och steg för steg byggt ett nytt och starkt Allgon. Fortsätt gärna att följa Allgon genom Bure ( https://www.bure.se/) eller genom att besöka vår hemsida. Alternativt kan ni följa oss via LinkedIn eller på Twitter. Aktieägarna i Allgon AB (publ), org.nr 556387-9955, med säte i Stockholm, kallas härmed till årsstämma den 10 maj 2021. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin och med hänsyn till myndigheternas föreskrifter därom, kommer årsstämman […] Allgon öppnar i Vantaa Latour Industries AB (”Latour” eller ”Budgivaren”) har genom pressmeddelande lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Allgon att överlåta samtliga sina aktier i Allgon till Budgivaren mot ett vederlag om 10,75 kronor kontant per aktie (”Erbjudandet”). STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) En grupp mindre aktieägare i Allgon tycker att det bud som Latour lade på bolaget på måndagen ligger på en oacceptabel nivå och vill nu stoppa uppköpet.