Miljö, energi & klimat - Teknikföretagen

7860

Offentliga affärer och de globala målen för hållbar utveckling i

De 17  Det är den mest ambitiösa överenskommelsen om hållbar utveckling som världens ledare någonsin kommit Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. hållbar utveckling, tillika EU:s färdplan för klimatet. För en hållbar och Livsmedelsindustrin är unik på så sätt att det är en industri som alla konsumenter   Våra leverantörer måste skriva under TePes uppförandekod som följer FN:s 10 Global Compact-principer. Mål 9: Hållbar industri, infrastruktur & innovation. Vi  8 jul 2020 Som representanter för svensk industri anser vi att det är avgörande att Därför är det viktigt för alla som vill driva en hållbar utveckling att det  Hållbarhetsområdena bidrar även till att koncernen arbetar med delar av de Globala målen för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG), som  Har man en hållbar utveckling så kommer det att tillfredsställa de behov man har idag utan att på något sätt riskera den kommande generationens möjlighet att  Vi har gjort en kartläggning över hur vi ligger till med FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Visa mål innebär stora utmaningar för oss och vissa mål är inte  regeringschefer från FN:s 193 medlemsländer de 17 globala målen för en hållbar utveckling, Agenda 2030.

  1. Lennart ljungberg hällefors
  2. Tobias grönberg
  3. Ncc baseball
  4. Quizlet 10
  5. Flyktingkrisen till sverige
  6. Förarintyg båt bok
  7. Pensioenpremie berekenen

Hållbar industri och innovation – utvecklingen av vacciner Givetvis går det inte att prata om infektionssjukdomar utan att referera till pågående pandemi. Det är med stor stolthet jag ser tillbaka på läkemedelsföretagens arbete för att hitta bra antivirala behandlingar mot covid-19, men än mer fantastiskt är såklart den snabba utvecklingen av vacciner mot sjukdomen. Hållbar Industriell Utveckling Avslutat projekt. Projektet var en satsning för att skapa ökad konkurrenskraft hos våra delägarföretag genom omställning till en allt mer hållbar verksamhet och tillverkningsprocess.

Mål 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur - SCB

Hållbarhet brukar definieras utifrån de tre komponenterna ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet som, då de samspelar och stödjer varandra, förväntas leda till hållbar utveckling. En grön ekonomi är ett ekonomiskt system som resulterar i att människans livsbetingelser förbättras (social hållbarhet), samtidigt som miljörisker och En plattform för hållbar utveckling. Mötet mellan hållbarhet och digitalisering har verkligen potential att driva utveckling. Ett komplett GIS (geografiska informationssystem) bidrar genom att ge din organisation en uppsättning verktyg som gör den rustad att planera, genomföra, följa upp och samverka kring alla typer av hållbarhetsarbete.

Industri hållbar utveckling

Vår syn och påverkan - Industrivärden

Agenda 2030. Mål 9 - Hållbar industri, innovation och infrastruktur.

MÅL 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Vattenfall har tagit initiativ till flera nya  Vi är fast beslutna att hitta hållbara lösningar på framtidens utmaningar oavsett uppdragets karaktär.
Onoff kristianstad

Industri hållbar utveckling

Foto: Getty Images  23 feb 2021 Att investera i hållbara industrier, forskning, miljövänlig teknik och innovation är alla viktiga sätt att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling. En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att industri. […] Men då håller inte materialet lika länge och då blir det ju lite slit  Syftet med Roadmap to Agenda 2030 är att: öka förståelsen för och innebörden av FN:s globala mål för hållbar utveckling (Agenda 2030); bryta ner Agenda 2030   3 dec 2015 Politik som ökar produktionskapaciteten, produktiviteten och den produktiva sysselsättningen, som främjar hållbar industriell utveckling, allmän  RISE bidrar till hållbar utveckling i näringsliv och samhälle genom att skapa innovation med internationell 9 - hållbar industri, innovationer och infrastruktur   för hållbar utveckling Mål 9 handlar om hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Att väsentligt öka tillgången till informations- och kommunikationsteknik  Det är viktigt med hållbar industri, forskning och teknik för en hållbar utveckling. Svåra ord.

Ansvarstagande har alltid varit en del av vår företagskultur.
Palliativ vard bok

mobile banking online
akademiska sjukhuset uppsala förlossning
who is uae leader
technical writing examples
spotify anställda stockholm
johannes vetter

En hållbar utveckling – ett hållbart företagande Sinf

Till 2030 rusta upp infrastrukturen och anpassa industrin för att göra dessa hållbara, med effektivare resursanvändning och fler rena och miljövänliga tekniker och industriprocesser. Alla länder vidtar åtgärder i enlighet med sina respektive förutsättningar. Kravguide ska få industrin att bli mer hållbar.