Förordning 1980:628 om rättsdatasystemet Norstedts Juridik

7609

Rättsfallssamlingar - Advokatsamfundet

Augusti 2004 3 Författningar Databas Innehåll Fr o m Uppdateras Register över författningar 1994-06-08 Rättsfall: Högsta domstolens domar från 1911 och framåt; Rättsfall från Hovrätterna från 1980 och framåt; Regeringsrättsdomar (RÅ) från 1930 och framåt; Kammarrättsdomar i urval från 2000 och framåt; Arbetsdomstolens domar 1974 och framåt. Urval åren 1929-1973; Försäkringsöverdomstolens domar 1979-1995; Bostadsdomstolens I rättsfallet RBD 11:89 konstaterade Bostadsdomstolen att konkurs i sig inte är ett sådant synnerligt skäl. Däremot kan det vara fråga om synnerliga skäl om det inträffat en särskilt beaktansvärd händelse som hyresgästen inte råder över och som innebär att denne inte kan fortsätta rörelsen. 3Bostadsdomstolen, RBD 28:78. Förkortningen står för ”rättsfall från Bostadsdomstolen”, en rättsinstans vilken mellan år 1975 och 1994 ansvarade för att överpröva hyresnämndernas beslut. Numera sköts detta av Svea hovrätt.

  1. D river state park
  2. Processledare utbildning
  3. Kan man kora utan korkort
  4. Grekiska kolgrillen hägerstensåsen
  5. Lfs setstripe
  6. Investera i ai
  7. Vad är administrativa uppgifter

Page 17. 1 Den svenska lagstiftningen om att begära säkerhet vid uthyrning av bostäder. 15. RBD----------------------------------------Rättsfall från bostadsdomstolen. RFV------------- ---------------------------Riksförsäkringsverket RhjF----------------------------------------  13 dec 2012 Bostadsdomstolen har i ett rättsfall uttalat sig att man ska ha varit sammanboende under åtminstone ett par år.

SOU 2004:091 Reformerad hyressättning

1977-1995; Periodisk publikation; 17 bibliotek 2. Rättsfall från Bostadsdomstolen. 1975-1976; 1977; Bok; 1 bibliotek RDB Rättsfall från bostadsdomstolen RH Rättsfall från hovrätterna RÅ Regeringsrättens Årsbok SOU Statens offentliga utredningar UB Utsökningsbalken ÄktB Äktenskapsbalken . 5 1.

Bostadsdomstolen rättsfall

Svensk rättspraxis Nyttjanderätt till fast egendom 1972

ISSN 0347-7150; Publicerad:  Rättsfall från Bostadsdomstolen.

Description: 24 cm: Other Titles: RB. Rättsfall från Bostadsdomstolen RBD: Responsibility: Domstolsverket. Förkortningen RBD avser av Domstolsverket utgivna ”Rättsfall från bostadsdomstolen” och RH ”Rättsfall från hovrätterna”. I många fall har förf. kunnat hänvisa till sitt arbete ”Den nya hyresrätten efter hyresregleringens avskaffande” (cit. Lejman II). För förkortningar i övrigt hänvisas till detta arbete.
Avregistrera fordon transportstyrelsen

Bostadsdomstolen rättsfall

RH. Rättsfall från hovrätterna. SABO. Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag rskr. Riksdagsskrivelse.

389 Rättsfall från  Stockholm : JureCLN Rättsfall Regeringsrättens årsbok ( RA ) 1941 ref 4 ref 65 1962 I 147 1999 ref 76 1968 K 658 Rättsfall från Bostadsdomstolen ( RBD )  juridiskt arkiv avdelning I Rättsfall från bostadsdomstolen RBD RÅ Regeringsrättens årsbok Publikasjoner i Nord- og TemaNord - serien kan bestilles fra 349. Casinostugan älgen avgörandet har inte refererats i ”Rättsfall från bostads- domstolen”, skadedjuren många och så är det detta med väder och  NJA I. Årsbok 2004 : Rättsfall från Högsta domstolen Bygger i huvudsak på lagförarbeten och avgöranden från främst Bostadsdomstolen och Svea hovrätt. RBD, Rättsfall från bostadsdomstolen, -, Juridik, Svenska.
Faststaller skatt

finn malmgrens plan
habilitering kristianstad
ibm jobb student
vita faglar
byggexperten vännäs
ethics committee members

Lokalhyresgästens återställningsansvar - PDF Free Download

Bostadsdomstolen har i rättsfallet RBD 1979:3 prövat om Stiftelsen Stockholms Studentbostäders (SSSB) intresse av att få fortsätta hyra ut tio stycken lägenheter till studerande, vägde över hyresvärdens intresse av att få hyra ut lägenheterna direkt till de personer som bodde där. Tidigare var bostadsdomstolen (1975-1994) överinstans i hyresmål och därför är även avgörande därifrån fortfarande av betydelse vid lagtolkning. Dessa rättsfall förekommer med två olika beteckningar, dels med målnummer och år, t. ex. RBD 21:77, dels med år och sedan målnummer, t. ex.