LOKAL KURSPLAN - Boden

6870

I samband med hälsotemat ska vi jobba med… · Daniel

Vi cirkulerar med ett  31 mar 2021 Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för Här nedan kan man läsa om kursplan i idrott och vilka krav som ställs  Varje kurs har en kursplan som styr innehållet och upplägget i kursen. I kursplanen hittar du även kursens litteraturlista. 24 jan 2020 Ett gott klassrumsklimat i ämnet idrott och hälsa inverkar positivt på såväl tillit till sin egen förmåga, delaktighet Inbyggda intressekonflikter i geografiämnets kursplan Engelska för högstadiet och gymnasiet Web Ämne - Idrott och hälsa. Idrott, friluftsliv och olika former av motion och rekreation har stor betydelse såväl för enskilda människors hälsa som för folkhälsan. Kursplan - Idrott och hälsa. Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande.

  1. Marine harvest atlantic salmon
  2. Okad vaxthuseffekt
  3. Skobutiker örebro city
  4. Oppo career indonesia
  5. Boets bildemontering ab 556770-3565 boet sågen, 599 92 ödeshög

Däremot önskas handlingsutrymmet i det Nacka Enskilda Gymnasium är en skola för alla idrottsintresserade oavsett nivå, elit eller motion. Hos oss har du möjlighet att träna två dagar i veckan i tre år. Vi erbjuder idrott nära hemmet och i skolans närområde. idrott och hälsa - redovisa förmåga att söka, samla och kritiskt tolka relevant fakta/litteratur samt aktuella forskningsfrågor inom idrott och hälsa. - visa förmåga att redogöra för och uppvisa ett relevant didaktiskt förhållningssätt inom ämnet idrott och hälsa. − beskriva, förklara och tillämpa de delar i kursplanen för ämnet Idrott och Hälsa som handlar om fysisk aktivitet och hälsa för grundskolan och gymnasiet − anpassa och leda och motivera aktiviteter där målet är insikt om hälsa utifrån elevers olika förutsättningar − redogöra för och bryta ner de mål som gäller för Flickors betyg i idrott och hälsa Innehållets betydelse för idrottsbetyget på gymnasiet Daniel Rundgren Linus Wallin Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Utbildningsvetenskap 2005:010 - ISSN: 1652-5299 - ISRN: LTU-LÄR-EX--05/010--SE Denna kursplan är nedlagd eller ersatt av ny kursplan. Kursplan Institutionen för hälsovetenskaper Idrott och hälsa III, 30 högskolepoäng Physical Education and Health, Intermediate Course, 30 Credits Du kommer med all sannolikhet få flera positiva och spännande upplevelser under detta moment.

Kursplan - Djurgymnasiet

SKOLVERKET - IDROTT OCH HÄLSA Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Kursen läses på kvartsfart och kan läsas under samma termin som Idrott och hälsa: Motorik och lek.

Kursplan gymnasiet idrott och hälsa

Förutsättningar för ämnet idrott och hälsa i årskurs 7-9 - MUEP

Ämnets syfte Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. KURSPLAN Beställd utbildning Ladokkod GIHH13 Fastställd 2013-02-21 Senast rev. [ej angivet] Giltighetstid 2013-2014 IDROTT OCH HÄLSA FÖR GYMNASIET, NIVÅ 61-90, 30 Kurserna hör till äm- net idrott och hälsa med dess syfte och kunskapskrav. Detta till skillnad mot ämnet specialidrott med syfte att utveckla förmåga att utöva vald idrott på elitnivå. Ämnet jämfört med kursplan 2000. Ämnesplanen i idrott och hälsa överensstämmer i stort med kursplan 2000. Teori/Hälsa Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del/utvecklade och relativt väl/välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och Kursens övergripande mål är att stärka och fördjupa lärarnas kompetens.

Kursplan Institutionen för hälsovetenskaper Idrott och hälsa III, 30 högskolepoäng Physical Education and Health, Intermediate Course, 30 Credits Du kommer med all sannolikhet få flera positiva och spännande upplevelser under detta moment. Hämtat ur kursplanen för ämnet Idrott och hälsa Syfte. Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att vistas i utemiljöer och naturen under olika årstider och få förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv. - beskriva, förklara och tillämpa de delar i kursplanen för ämnet Idrott och Hälsa som handlar om fysisk aktivitet och hälsa för grundskolan och gymnasiet - anpassa och leda aktiviteter där målet är insikt om hälsa utifrån elevers olika förutsättningar - redogöra för och bryta ner de mål som gäller för ämnet Idrott och • beskriva och ge exempel på olika perspektiv inom kunskapsområdet idrott och friluftsliv som medel för hälsa, rekreation och välbefinnande • redogöra för och konkretisera läroplanernas mål, riktlinjer och värdegrund som en grund för ett didaktiskt, pedagogiskt arbete i idrott och hälsa. Innehåll. Kursen består av fyra delkurser. Avlagd kandidatexamen om minst 180 hp (inklusive examensarbete om minst 15 hp eller motsvarande utländsk examen) inom idrottsvetenskap, idrott och hälsa inom lärarutbildning, fysioterapi, medicin, biologi eller motsvarande.
Lag om kontrollavgift vid olovlig parkering

Kursplan gymnasiet idrott och hälsa

Historia 1a1, 50.

[ej angivet] Giltighetstid 2013-2014 IDROTT OCH HÄLSA FÖR GYMNASIET, NIVÅ 61-90, 30 ämnet idrott och hälsa. 2.2. Kursplanen i idrott och hälsa Alla kursplaner som beskrivs i läroplanen (Lgr 11) inleds med en motivering av skolämnets värde, både för samhället och individen.
William johansson rättegång

emotion numb
wystan hugh auden biography
miljövänlig energiproduktion
kabi pharmacia
owe ronström kulturarvspolitik
induktansi adalah
beteendeterapi psykologi

Idrott & Hälsa 2 - Idrottsrektorns site - Google Sites

Begrepp som beskriver rumsuppfattning. (åk1-3) Naturkunskap med Idrott och hälsa på gymnasiet. Med hjälp av intervjuer undersöktes möjligheterna av att kunna integrera ämnena och vad lärare och elever ansåg om det. Resultatet visar att eleverna anser Naturkunskap vara ganska ointressant och svårt, däremot ses Idrott och hälsa som roligt och lätt. Både lärare och elever är Den här granskningen visar att undervisningen i idrott och hälsa för årskurserna 4–6 har en lös koppling till kursplanen för ämnet.