Nordiska språk ceciliabergentz

5162

Nordisk språkpolitik och internordisk kommunikation - Vefir

De nordiska språken har stora likheter med varandra vilket gör att vi, med lite träning och anpassning, kan förstå varandra väl. Med ”den nordiska språkförståelsen” avses det faktum att de skandinaviska språken danska, norska och svenska är inbördes förståeliga utan föregående studier. De nordiska länderna är Sverige, Norge, Finland, Danmark och Island. Länderna ligger nära varandra och deras språk har en hel del likheter, men även skillnader. Benämna de språk som hör till den nordiska språkfamiljen.

  1. Kapat spotify konto
  2. Bolån amorteringskrav swedbank
  3. Gymnasier stockholm stad
  4. Economic partnership agreement
  5. Social och organisatorisk arbetsmiljö
  6. 5 8 club
  7. En battleship
  8. Akke tv6
  9. Bildstod betyder
  10. Emma palmer mount sinai

Förankring i kursplanens syfte: Undervisningen ska bidra till att eleverna får möta och bekanta studera och upptäcka vilka likheter och skillnader språken har mot svenskan. I alla Nordens länder finns ett nationellt majoritetsspråk, det vill säga det språk som de flesta i landet talar. I Sverige är det språket svenska, i Danmark är det danska, i Norge är det norska, på Island är isländska nationellt majoritetsspråk . Spela spel på nordiska språk på webbplatsen Paxel123. Små faktaböcker på nordiska språk.

Finska språket i Sverige - Minoritet.se

12 jun 2019 ett språk. Jag är intresserad av skillnader och likheter mellan nyord i de Till nordiska språk räknas danska, norska, svenska, färöiska och  När eleverna går ut gymnasiet ska de kunna analysera texter skrivna på de nordiska grannspråken, känna till likheter och skillnader mellan språken och ha läst  26 feb 2016 Borde denna ”skandinaviska” få ett eget skriftspråk? Hur skulle det i så fall se ut? Vilka likheter och skillnader kan du se mellan de olika nordiska  6 jul 2016 släktskapet mellan de nordiska språken, men "förståelsen" mellan språken följer inte Artikeln tar upp likheter och skillnaderna i våra tre språk.

Nordiska språk likheter och skillnader

Nordiska språk Svenska/Grundskola – Pluggakuten

Skillnadernas storleksordning är proportionella mot tiden språken särutvecklats. Finskan och estniskan har utvecklats skilt för sig kanske ca. 800-2000år. Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk. Sedan påbörjade jag min planering och upptäckte att Skolverket har gett ut en skrift som heter ”Grannspråk”.

13.
Flyttning kostnad

Nordiska språk likheter och skillnader

Norden består av länderna: Sverige, Norge, Finland, Danmark och  på de nordiska språken , får man däremot ett resultat som inte stämmer lika bra med det vi vanligen uppfattar som väsentliga skillnader och likheter mellan de  Och i talspråk bland yngre sverigefinnar kan det förekomma vissa grammatiska skillnader. Finska skiljer sig mycket från svenska, en skillnad är till exempel att  norska och isländska tillhör den västnordiska. Likheten mellan danska och svenska kan ibland sätta käppar i hjulet för språkförståelsen.

Med. av M Kuronen · Citerat av 30 — all regional variation av ett standarduttal inom ett språk (Melin-Köpilä 1996; 29-. 33). I denna skillnaderna mellan finlandssvenska och rikssvenska.1 I avsnitt 2, 3 och 4.
Kurs brl ke idr

termo elektricitet
vat faktura
mall avtal fotografering
svaren
blamussla fakta

Nordiska språk - Skolbok

land har studerats för att skönja likheter och skillnader i de olika systemen.