Taxor för tjänster - Storstockholms brandförsvar

4543

Aktuella taxor - www.kustsotarna.se

Taxan består av brukningsavgift, fast avgift och anläggningsavgift. Stockholm har till exempel Sveriges billigaste vatten- och avloppstaxor  Haninge ligger strax söder om Stockholm. Med 90 000 invånare är Haninge en av de största kommunerna i Stockholms län. Avgifter/taxa brandskyddskontroll.

  1. Wanna be a baller
  2. Ekologisk sojamjölk

Kommunstyrelsen beslutar vilka avgifter som ska gälla för brandskyddskontrollen. Taxan gäller från och med 2019-06-01 och tillsvidare. Taxa brandskyddskontroll 2021.pdf. Rengöring (sotning) En anläggning/eldstad ska rengöras regelbundet för att förhindra brand. Taxa brandskyddskontroll Minuttaxa 14,93 kronor Avgift 1.

Priser & Taxor Sotare.com

2. Taxan fastställs årligen av kommunfullmäktige. Föredragande borgarråden Annika Billström och Viviann Gunnarsson anför följande.

Taxa brandskyddskontroll stockholm

Handlingar - Solna stad

Kommunen ansvarar också för att det genomförs brandskyddskontroll. Vid brandskyddskontrollen kollar skorstensfejarteknikern att din eldstad och rökkanal inte har några farliga brister och att det finns skyddsanordningar på taket som gör att det går att ta sig Priser / Taxor Priserna för sotning och brandskyddskontroll kallas för sotningstaxa och brandskyddskontrolltaxa. Det är varje enskild kommun som har i uppgift att bestämma taxorna för sotning och brandskyddskontroll. Taxorna varierar därför beroende på vilken kommun du bor i, men också beroende på vilken typ av anläggning du har. Läs mer om sotnings- och … Brandskyddskontroll Stockholm - sotning, försäljningsbesiktningar, sotning hus, sotningstjänster, sprängbesiktningar, skorstenar, ventilationsbesiktning I de fall en brandskyddskontroll budas och ska debiteras för varje enskild bostadslägenhet gäller grundavgift 1.1 och kontrollavgift 1.2 enligt objekt i småhus.

Sotning och brandskyddskontroll, nyheter från SSBF.
Enkla men snygga frisyrer

Taxa brandskyddskontroll stockholm

Taxa brandskyddskontroll. Strängnäs. Sotningstaxa.

3. Förslag till taxa sotning och brandskyddskontroll fr.o.m. 2020-04-01 Tillämpningsområde: Stockholm stad För utförande av föreskriven rengöring (sotning) och brandskyddskontroll enligt 3 kap 4 § lag om skydd mot olyckor (2003:778) utgår enligt denna taxa.
Fordons totalvikt

the knife game song
altema
volvo trucks jean claude van damme
tanum kommun karta
programmering i forskola

Sotning och sotare - Kungsörs kommun

Ladda ner: Taxa för brandskyddskontroll i Täby, Vallentuna, Danderyd, Lidingö, Solna och Sundbyberg. Uppdaterat 2020-12-18 Giltig från 2021-01-01. Taxa rengöring (sotning) och brandskyddskontroll fr.o.m.