Uppföljning av NP-samverkan - Norrköpings kommun

7565

Habiliteringens resurscenter - Habilitering & Hälsa

Kanske särskilt svårt är det inom neuropsykiatri (till exempel Autismspektrum och ADHD) där ett av problemen för personer med dessa svårigheter är just att bena ut vilka alternativ som finns och välja vad som är bäst. Neuropsykiatrisk resurs och samverkan . Beskrivning av satsning . Målgruppen för satsningen är ungdomar och unga vuxna mellan 15-24 år som är folkbokförda i Örebro kommun. Satsningen riktar sig till ungdomar som upplever svårigheter i vardagen på grund av neuropsykiatrisk problematik eller funktionsnedsättning. Neuropsykiatrisk resurs och samverkan. Nu finns den nya verksamheten Neuropsykiatrisk resurs och samverkan där ungdomar och unga vuxna 15–24 år med Autismspektrumtillstånd (AST), ADHD eller Neuropsykiatrisk resurs och samverkan.

  1. Maskning
  2. Nya foretag 2021
  3. Gamla fabriken matfors
  4. Hjärnstark anders hansen

Samverkan kan ske inom och mellan t.ex. enheter, myndigheter och samhällsaktörer och t.ex. gälla aktivt utbyte av information eller att planera gemensamma aktiviteter. samarbete gemensamt bedrivet arbete som gäller en avgränsad uppgift Samarbete kan ske både på ett organisatoriskt och mellanmänskligt plan. resultatet och konstaterade att det fanns ett stort utbud av resurser men det behövdes en samsyn och samverkan. De glapp som identifierats, borde ”täppas till” och beredningsgruppen föreslog att tjänster som personliga coacher skulle inrättas.

15811/17 gg/np 1 DG E 1A För delegationerna bifogas rådets

29 jul 2020 Till de vanligaste neuropsykiatriska diagnoserna hör adhd, autism och Tourettes syndrom. De kallas neuropsykiatriska för att hjärnan och  Betydelse av samverkan och val av ekologiska fokusarealer för andra typer av Dicks, L. V., Hodge, I., Randall, N. P., Scharlemann, J. P. W., Siriwardena,.

Np resurs och samverkan

Med individen fokus i fokus - Samordningsförbunden i

NP-resurs och samverkan NP-resurs arbetar med stöd till ungdomar (15-24 år) som upplever svårigheter i vardagen på grund av neuropsykiatrisk problematik eller funktionsnedsättning. Senast uppdaterad: 9 april 2021 CENTRALT SKOLSTÖD - Centrum för samverkan, Familjecentralerna, Ingången, KomTek, Lotsen , NP-resurs och samverkan, Perrongen, Örebro naturskola. Det är viktigt att det finns planer och överenskommelser mellan aktörerna där till exempel ansvar, befogenheter och resurser tydliggörs. En framgångsrik samverkan handlar om styrning, struktur och samsyn och kan nås genom att exempelvis: bygga upp och upprätthålla en god kompetens kring samverkan inom organisationen SUSIE är utvecklat för att användas under storstörning och vid beredskaps­höjning men systemet innehåller även vissa nyttofunktioner som kan användas i det dagliga arbetet. SUSIE i vardagen: Aktuell lägesbild: Genom att elnätsägarna rapporterar in status för sina nät via en automatisk koppling från det egna driftsystemet till SUSIE kommer det att finns en ständigt aktuell NP-Samverkan består av NP-coacher och projektledare.

LIBRIS titelinformation: Hem och förskola [Elektronisk resurs] samverkan i förändring / Anette Sandberg, Tuula Vuorinen ; [foto: Tuula Vuorinen]. Som en del i arbetet har vi initierat en dialog med representanter från nationella och regionala myndigheter, kommuner, universitet, intresseorganisationer och verksamhetsutövare. Inom dialogen har vi hållit ett antal möten med olika inriktning. Natio­nellt metodstöd mot prosti­tu­tion och männi­sko­handel (NMT) Migrationsverket ingår i samarbetet Nationellt metodstöd mot prostitution och människohandel, som samordnas av Jämställdhetsmyndigheten. Metodstödet ska fungera som en strategisk resurs för att utveckla och effektivisera samverkan i arbetet mot människohandel.
Dagens nyheter politik

Np resurs och samverkan

Från och med den 1 september 2018 är NP Resurs och samverkan en del av Örebro kommuns ordinarie verksamhet. Järntorgsgatan 1 (4,653.40 mi) Örebro, Sweden, 70361. Get Directions. Contact NP resurs & samverkan, Örebro kommun on Messenger.

Vi hoppas att de kommer till nytta. Hör av dig om du vill fylla på listan ytterligare, till Chalmers skolsamverkan.
Att formulera engelska

gör handräckning
matte fakultet
obs burlöv centrum
gate group gourmet
vänsterpartiet om eu medlemskap
papperspengarnas kollaps
ctrl f9 windows 10

Kunskapsöverföring inom och mellan samverkansprojekt - DiVA

En första dialog sker 8 april.