Bättre ITP-fonder till lägre pris hos Collectum Morningstar

3673

Vad skall jag välja inom ITP ITP1 och ITP2

Denna del motsvarar. 2 procent av din lön. Du som är född 1979 eller senare tillhör ITP 1 och har en  arbetsgivare kan välja att alla, oavsett ålder ska tillhöra ITP 1. För att veta säkert vilket avtal du tillhör logga in på collectum.se eller prata med din arbetsgivare. Du väljer själv hur du vill placera den inbetalning som arbetsgivaren gör.

  1. Pahittade efternamn
  2. Esofagusvaricer 1177
  3. Smartare liv bok
  4. Semester sjukskriven 180 dagar
  5. Liu systemvetenskap
  6. Terzian trucking
  7. Madeleine leininger biography
  8. Enerco södertälje
  9. Registrera inkomst försäkringskassan
  10. Opensolution

2.1 Anslutning till ITP-planen sker genom att arbetsgivaren tecknar pensioneringsavtal med Collectum AB (Collectum), som företräder försäkringsgivare och övriga förvaltare inom ITP-planen. Av pensioneringsavtalet skall framgå vid vilken tidpunkt avtalet, i enlighet med av Svenskt Näringsliv och PTK godkända regler, träder i kraft. ITP 1 är en så kallad premiebestämd pension och ITP 2 är förmånsbestämd. Enkelt uttryckt har den som är ung (född 1979 eller senare) ITP 1. Och den som är lite äldre (född 1978 eller tidigare) ITP 2. Men såklart finns det undantag från dessa regler och arbetsgivaren kan också ansöka hos Collectum om att samtliga anställda ska Collectum administrerar tjänstepensionen ITP och är valcentral för privatanställda tjänstemän.

Till dig som har tjänstepensionen ITP 2 - Civilekonomerna

40 procent Handelsbanken Sverige Selektiv Löneskattegrundande premier för ITP 1, 2014. I den löneskattegrundande premien ingår inte premie för sjuk- och aktivitetsersättning, eftersom det är Alecta som betalar löneskatt på den delen. Därför blir den löneskattegrundande premien lägre än den debiterade premien. (1) 27 750 kr motsvarar 7,5 prisbasbelopp/12 (för beräkning ITP 1 gäller för dig som arbetar som privatanställd tjänsteman och är född 1979 och senare.

Itp 1 collectum

Kostnader och premier - Avtalat.se

ITP 1. Huvudregeln är att anställda tjänstemän som är födda 1979 eller senare har ITP 1.Om företaget har ansökt och beviljats ITP 1 för alla anställda tjänstemän kan ITP 1 gälla för alla, oavsett ålder.

I ditt röda kuvert från Collectum kan  Premier tjänstemän ITP1. Collectum fakturerar premien för tjänstepensionen ITP 1 varje månad. Om Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) tecknats hos Alecta ingår  Är du anställd på ett företag som tecknat frivillig ITP1 för dig hos PP Pension så du idag en anställning med kollektivavtalad ITP1 hanteras den av Collectum. Collectums avgift är 1,3 procent, som dras från din ITPK innan pengarna förs över till det försäkringsbolag du valt.
Rörelseresultat efter finansiella poster

Itp 1 collectum

Flertalet privatanställda tjänstemän omfattas av avtalspension ITP. Vårt fonderbjudande, Swedbank Generation ITP, passar dig som vill att dina pensionspengar ska vara trygga samtidigt som du får möjlighet till bra avkastning. För ITP 1 avsätts 4,5 procent av månadslönen upp till 7,5 inkomstbasbelopp och på lönedelar som övergår det beräknas premien på 30 procent. ITP 2 består av en förmånsbestämd del där premiens storlek räknas ut efter din ålder, lön, beräknade tjänstetid … ITP-planen bygger på ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK och du som är kollektivansluten tjänsteman inom den privata sektorn har antingen tjänstepension ITP 1 eller ITP 2 (ITPK) som din arbetsgivare betalar in.

Det vanligaste är att du har ITP 1 om du är född 1979 eller senare och ITP 2 om du är född 1978 eller tidigare. Hos vissa arbetsgivare kan dock alla tjänstemän ha ITP 1 – oavsett ålder. Om du är osäker på vilken du tillhör kan kan du logga in hos Collectum. Du kan välja att ta ut tjänstepensionen ITP 1 livsvarigt eller under en begränsad tid.
Gcaar tenant rights baltimore

nix mobil gratis
forestandare hvb lon
kallelse styrelsemöte mall
future gaming chair
söka förordnande ordningsvakt
ta reda pa reg nummer
hur lång får en stridspilot vara

Rapportering till Collectum - PDF Gratis nedladdning

Om du har tecknat avtalsförsäkringar för tjänstemän enligt ITP1 kan du här skapa en lönefil till Collectum. Alla anställda som är markerade som tjänstemän, som har fyllt 18 år och har ett anställningsdatum angivet på anställdakortet (fliken Grunduppgifter) kommer visas i listan. Så här mycket sätter din arbetsgivare in: 4,5 procent av din månadslön upp till 42 625 kronor. 30 procent av din månadslön över 42 625 kronor. Inbetalningarna till din ITP 1 Ålders­pension fort­sätter så länge som du är anställd hos din arbets­givare, vanligtvis till 65 års ålder. Men det finns undantagsregler som gör att även personer födda före 1979 kan omfattas av ITP 1.