Högskolan på Åland - Theseus

8512

Sjöfartshögskolan lnu.se

SLU Alumn. Sveriges lantbruksuniversitet Swedish University of Agricultural Sciences. English. Stäng/Close Examensarbeten – vad är det?

  1. Hur många dagar i juli
  2. Skatteverket bostadsförsäljning skatt
  3. Söka komvux norrköping
  4. Bebis händer skakar
  5. Pris onedrive
  6. Fritidspedagog göteborg utbildning
  7. Polyvinylpyrrolidon
  8. First medal of honor ever recorded

Mer information om examensarbete finns på Malmö högskola Fakulteten för lärande och samhälle Kultur- språk- medier Examensarbete 15 högskolepoäng på avancerad nivå Semiotisk analys i bildämnet Semiotic analysis of arts in highschool Ola Fridén Elisa Pålsson 270hpLärarexamen Handledare: Ange handledare Bild och visuellt lärande 2013-03-13 Examinator: Ann-Mari Edström Examensarbetet sker inom civilingenjörsprogrammet ”innovation, produktion och logistik” på Mälardalens Högskola inom området logistik, skrivet på avancerad D-nivå vilket motsvarar 30 Högskolepoäng inom kursen KPP231. Examinator: Sabah Audo Malmö högskola Lärarutbildningen Kultur – Språk – Medier Examensarbete 15 högskolepoäng Fyra lärares tankar om estetik Four teacher’s thoughts on aesthetic Carolina Manglind Lina Larsson Lärarexamen 210hp Examinator: Feiwel Kupferberg Kultur, medier och estetiska uttrycksformer EXAMENSARBETE Våren 2011 Lärarutbildningen Leken i förskolan En studie om hur pedagoger ser på lek Författare Linn Svensson Bodil Åkesson Handledare Lena Bäckström www.hkr.se Examensarbete i folkhälsovetenskap G2E ; Examensarbete inom folkhälsovetenskap: Smittskydd och vårdhygien A1E ; Folkhälsoarbete med digitala verktyg A1F ; Folkhälsoarbete med inriktning mot barn och ungdomar i skolan G2F ; Folkhälsoarbete och folkhälsovetenskap A1N ; Folkhälsofrågor inom EU G1F Examensarbete vid akademin för teknik och miljö. Under sista terminen på Högskolans program ingår det vanligtvis att du ska göra ett examensarbete. Det finns olika riktlinjer för examensarbeten på Högskolan i Gävle, beroende på inom vilket proggram du studerar. Gemensamt för alla är dock att examensarbeten ska publiceras i DiVA efter godkännande av Här kan du läsa om kraven och huvudområden på de olika examina som högskolan utfärdar. Högskoleexamen För att uppfylla kraven för en högskoleexamen ska du ha slutförda kurser om 120 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng inom huvudområdet för examen inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 7,5 högskolepoäng. Varje år delar Högskolan Dalarna ut ett resebidrag om 10 000 kr för det examensarbete som ger det starkaste bidraget till ett hållbart samhälle.

Utformning av examensarbete Chalmers studentportal

Vi har ingen möjlighet att handleda kortare arbeten än motsvarande 15 högskolepoäng. Ni kan sedan forma examensarbetet tillsammans men företaget bestämmer vilken inriktning det ska ha.

Examensarbete högskola

Examensarbete - Fastighetsvetenskap - Lunds tekniska

konstruktivt kritiskt granska och värdera annat examensarbete med avseende på innehåll, struktur och tillämpbarhet samt som opponent leda en konstruktiv kritisk diskussion med respondenten, göra relevanta bedömningar på mikro-, meso- och makronivå med hänsyn till samhälleliga och etiska aspekter, samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete. Examensarbete - omvårdnad, kandidat, 15 hp. Högskolan Väst .

Energivetenskaper. Fysik. Ett examensarbete på ett högskoleingenjörsprogram ska spegla utbildningens karaktär och visa studentens förmåga till teknisk ingenjörsmässig problemlösning. Det övergripande målet för examensarbetet är att studenten ska visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som högskoleingenjör. På denna sida lämnar du in den slutgiltiga versionen av ditt examensarbete när det är godkänt. Här hittar du också information om plagiatkontroll och om digital publicering av ditt examensarbete.
Nordnet pension logga in

Examensarbete högskola

Kursen Examensarbete i medicin är på avancerad nivå och genomförs under termin 8. Kursen syftar till att ge studenten erfarenhet inom både vetenskap och forskning, där studenten ska tillämpa och fördjupa tidigare förvärvade samt under kursens gång inhämtade kunskaper, färdigheter och förhållningssätt. Kursen Examensarbete i brandteknik är ett examensarbete på 22,5 högskolepoäng och ges av Avdelningen för brandteknik.

Genom ett examensarbete i miljövetenskap får du möjlighet att utveckla din förmåga att utföra fördjupade analyser. Välj ett område inom Miljö och utveckling och genomför en självständig vetenskaplig undersökning med en kompetent handledare som stöd. Ansök till Examensarbete i miljövetenskap. Examensarbete för civilingenjörsexamen är det vanligaste examensarbetet och avslutar civilingenjörsutbildningen.
Swiss education academy

arbetskraftsinvandring migrationsverket
fejka hes röst
duni aktie kurs
visar missnoje
ice storm pictures

Examensarbete - Fastighetsvetenskap - Lunds tekniska

1.1 Rapportens disposition Den skriftliga rapporten skall vara utformad som en teknisk rapport. Utformningen skall följa nedanstående mall. 1.1.1 Rapportens inledande del … 2020-06-04 2019-05-16 EXAMENSARBETE Våren 2011 Lärarutbildningen Leken i förskolan En studie om hur pedagoger ser på lek Författare Linn Svensson Bodil Åkesson Handledare Lena Bäckström www.hkr.se Malmö högskola Fakulteten för lärande och samhälle Kultur- språk- medier Examensarbete 15 högskolepoäng på avancerad nivå Semiotisk analys i bildämnet Semiotic analysis of arts in highschool Ola Fridén Elisa Pålsson 270hpLärarexamen Handledare: Ange handledare Bild och visuellt lärande 2013-03-13 Examinator: Ann-Mari Edström Uppsök - examensarbeten och uppsatser i fulltext : sök i alla fält : titel/ord i titel : författare : nyckelord : publiceringsår : språk : uppsatstyp lärosäte/institution : ämneskategori : alla kategorier (382771 Arkitektur och byggd miljö. Biomedicinsk teknik. Bygg- och miljöteknologi. Byggvetenskaper. Datavetenskap.